Wednesday, May 27, 2009

Kriegsgefangenenlager (der Roten Armee) der bei Nevel übergelaufenen estnischen Soldaten in Viljandi . Zur feierlichen Befreiung. K.HINTZER samml.


spaniard (function unknown) helps rise the flag pole

mäe left - mere, mäe rigth - sandberger

litzmann. mere translates

Head of the Directorate of the Estonian Self-Administration hjalmar mäe

mäe left - mere. right - sandberger Head of the Directorate  hjalmar mäe talks to 
one of defectors

asav

asav & litzmann1942 dec. in sector velikije luki - nevel, about 1000 estonians crossed to germans. after short term as POW_s & interrogation, in viljandi camp, most were released by march 43.
later, most were drafted to estonian ss units.

Peeter Kaasik: «Eesti poisid, tulge üle! Saate kõhud täis ja jõuluks koju!» – Velikije Luki all ülejooksnute saatusest

Punaarmee Eesti laskurkorpuse võitlustee Teises maailmasõjas polnud just kuulsusrikas, kuid ka sellest tuli propagandarindel võtta viimane. Nii kujundati Velikije Luki lahingust Nõukogude Eestis omamoodi kultuslik sündmus.1980. aastate lõpul glasnosti tingimustes hakati Punaarmees võidelnud eestlastest avalikkuse ees rääkima ka mõnevõrra teise nurga alt ja tõdeti, et Velikije Luki all löödi Eesti laskurkorpus sisuliselt puruks ja üle jooksis paar tuhat eestlast.Lahingus toimunud massiline ülejooks tähendas ühtlasi seda, et korpus kaotas täielikult usaldusväärsuse ja edaspidi selle jalaväeüksuseid enam lahingusse ei saadetudki enne 1944. aasta sügist.
Kokku kaotas Eesti laskurkorpus Velikije Luki all langenute, haavatute, teadmata kadunute, vangilangenute ja ülejooksnute näol üle 16 000 võitleja, korvamatud kaotused jäid 6600 kanti ehk umbes 40 protsenti kaotuste koguarvust. Ülejooksikute arv pole täpselt selge, hinnanguliselt oli ülejooksnuid ja vangi langenuid üle 2000.
Ülejooksmise peamiseks põhjuseks oli soovimatus sõdida okupandi armees. Samuti oli kõigil meeles 1940.–1941. aastal Eestis toimunud repressioonid ning vastumeelsust ja viha Nõukogude Liidu vastu süvendas veelgi kogemus Nõukogude tegelikkusest tööpataljonides ja õppelaagrites, kaaslaste massiline suremine töölaagrites ja formeerimisperioodil, arreteerimised ja kaaslaste kadumine teadmatusse, nälg ja viletsus, Punaarmee inimeludest mittehooliv sõjapidamisviis ja muud sellised.Sadu siserindel Velikije Luki linna üle jooksnud mehi langes peale linna vallutamist Punaarmee kätte ning neid käsitleti kodumaareeturitena ja anti tribunali alla. Väiksem osa sellest seltskonnast lasti tribunali otsusega maha, enamik saadeti Punaarmee trahviüksustesse, kus ellujäämise võimalused polnud oluliselt suuremad. Välisrindel üle jooksnud eestlased koondati läbi jaotuslaagrite Polotski transiitlaagrisse. Kevadel saadeti saadeti enamik neist Eestisse, kus suurem osa vabastati, kuid nõudega, et nad peavad astuma «vabatahtlikult» Saksa armeesse.
---

Peeter Kaasiku täispikka artiklit loe ajalookultuuri ajakirja Tuna selle aasta 1. numbrist.(2018)

Tuesday, May 26, 2009

willing collaborators - ukr, lat, lith, est.

nazi's helpers - ukr

Lettland_deutsche_Propagandatafel
askaris (prob. ukr)est. omakaitse. gerretz trial

lithuanians

latvians

est. omakaitse. from gerretz trial

lithuania freedom fighters in actionPhotographic Documentation of the Shooting of a Woman and Child in Miropol


This photograph was taken by the Slovak soldier, Skrovina Lubomir, in Miropol, Ukraine in October 1941. It is one of two known photographs documenting the shooting of women and children at close range in a public park by Ukrainian policemen attached to Order Police Battalion 303. Lubomir testified in Prague in 1958 that he was in a unit guarding bridges when he and two others were assigned to attend the execution, at which 94 Jews (including 49 children) were murdered. The two shooters on the photo are Ukrainian, the 3 Order Police commanders are German.

Source of the photo is USHMM, originally from Security Services Archive, Prague, H-770-3.0020. Source of the context and archival reference is Wendy Lower, 'Axis Collaboration, Operation Barbarossa, and the Holocaust in Ukraine', in A. Kay, J. Rutherford, & D. Stahel (eds.), Nazi Policy on the Eastern Front, 1941: Total War, Genocide, and Radicalization, Boydell & Brewer, 2012, p.200